Vuokrausehdot

Varaus on sitova vasta, kun vuokra on maksettu. Vuokra maksetaan 14 vuorokauden kuluessa varauksen tekemisestä. Mikäli varaus tehdään alle 30 vuorokautta majoittumisen alkamisajankohdasta, maksetaan vuokra heti. Huom! Varauksissa luottokorttivarmennus. Varauksen voi perua kirjallisesti kuluitta 30 vuorokautta ennen vuokrauksen alkamista. 14 vuorokautta ennen vuokrauksen alkamista palautetaan puolet varauksen loppusummasta. Loman ajankohtaa ei voi varauksen vahvistuksen jälkeen muuttaa.Sairaustapauksissa vuokralainen voi periä vuokra- ja muut kulut vakuutusyhtiöltä.
Vastuuvuokralaisen tulee olla täysi-ikäinen.


Ei lemmikkieläimiä! Ei tupakointia sisätiloissa, eikä asunnon lasitetulla parvekkeella!


Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, voi vuokranantaja perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada vuokra kokonaisuudessaan takaisin.


Avaimet löytyvät avainlokerosta, jonka koodin vuokralainen saa vuokra-ajan alkaessa. Vuokralainen jättää avaimen lokeroon vuokra-ajan päättyessä. Mikäli asiakas hukkaa avaimen tai jää lukkojen taakse, peritään kaikki syntyvät kustannukset vuokralaiselta.


Vuokravuorokausi alkaa klo 15, ja päättyy klo 12.


Asiakas tuo mukanaan omat lakanat ja pyyhkeet sekä vastaa siivouksesta vuokra-aikana ja sen päättyessä. Vuoraan ei kuulu wc-paperin lisäys. Mikäli asiakas ei hoida loppusiivousta, eikä ole varannut siivousta etukäteen, ei ole siivonnut kaikkia käyttämiään tiloja, on tupakoinut sisätiloissa, tai pitänyt lemmikkejä, laskutetaan siivouskulut, minimissään 300 €. Vaikka loppusiivous olisikin tilattu etukäteen, edellytetään kohteen olevan normaalissa asumisen jälkeisessä kunnossa, eli huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä, roskat vietyinä ja  kalusteet sekä tekstiilit puhtaina. Emme vastaa vuokrakohteeseen jätetyistä tavaroista.


Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot ja siivouskulut.


Mikäli vuokralainen ei huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa, on vuokranantajalla oikeus
purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista yllä olevista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan varaajalta.


Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on ilmoitettu. Mikäli majoitustiloja käyttää useampi henkilö, kuin on ilmoitettu, laskutetaan jokaisesta ylimääräisestä henkilöstä 50 € / majoitusvuorokausi. Majoituskohdetta ei saa vuokrata tai luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön. Kaikesta ehtojen vastaisesta toiminnasta peritään maksu tapauskohtaisesti. 


Saavuttuasi kohteeseen, tee yleissilmäys ja ilmoita mahdolliset puuttuvat asiat. Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua. Jos asiakas ja vuokranantaja eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.


Maksamalla majoituksen vuokran, vuokralainen hyväksyy vuokrausehdot ja -hinnat.

Asunnot
Tervetuloa lomalle!

Asuntoauto luovutetaan ja palautetaan siivottuna sekä tankattuna. Vuokraaja on vastuussa auton palauttamisesta kunnossa.


Varaus on sitova vasta, kun vuokra on maksettu. Vuokra maksetaan 14 vuorokauden kuluessa varauksen tekemisestä. Mikäli varaus tehdään alle 30 vuorokautta vuokrauksen alkamisajankohdasta, maksetaan vuokra heti. Huom! Varauksissa luottokorttivarmennus. Varauksen voi perua kirjallisesti kuluitta 30 vuorokautta ennen vuokrauksen alkamista. 14 vuorokautta ennen vuokrauksen alkamista palautetaan puolet varauksen loppusummasta. Sairaustapaukset eivät ole poikkeus, vaan vuokralainen voi periä vuokra- ja muut kulut vakuutusyhtiöltä. Loman ajankohtaa ei voi varauksen vahvistuksen jälkeen muuttaa.


Autoa ei vuokrata ulkomaan matkoihin eikä festarikäyttöön. Majoitamme allergiavapaasti, joten lemmikkieläimiä tai tupakointia ei sallita autossa. Asuntoautoa ei saa käyttää useampi henkilö, kuin kuvauksessa on ilmoitettu.


Viikkovuokraus alkaa maanantaina ja päättyy sunnuntaina erikseen  sovittavaan aikaan. Lyhyemmissä vuokrauksissa vuokravuorokausi alkaa klo 16 ja päättyy klo 14.


Vuokranantajalla on oikeus periä mm. seuraavat kustannukset vuokralaiselta jos vuokralainen on jättänyt ko asiat hoitamatta: sisäsiivous 150 €+lattiamattojen pesu 100 € tarvittaessa, wc-kasetin tyhjennennys 120 € ja auton tankkaus; tankkauskulut, lisäkilometrit á 0,35€/km sekä kaikki rikkimenneet osat laskutus- ja muine tarvittavine kuluineen. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan edellä mainitut kulut laskua vastaan 7 päivän kuluessa auton palautusajankohdasta.
Matkailuautoa palautettaessa vuokralleantaja ja vuokralainen tarkistavat auton. Tässä tarkistuksessa havaituista vioista ja puutteista joita ei ole ollut vuokra-ajan alkaessa ja jotka eivät ole tavanomaista kulumista on vuokralainen vahingonkorvausvastuussa vuokranantajalle. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokraajan ilmoittamatta jättämät vahingot ja puutteet myös jälkikäteen, vaikka niitä ei olisikaan huomattu heti lopputarkastuksessa.


a. Matkailuauto on palautettava sovittuun paikkaan vuokrasopimuksessa mainittuna aikana, täyteen tankattuna, huolellisesti siivottuna, kasetti-wc tyhjennettynä ja
muutoinkin sellaisessa kunnossa kuin auto oli luovutushetkellä


b. Jos matkailuautoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraajan kanssa, asia ilmoitetaan viranomaisille sekä vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokranantajalle vähintään seuraavan viikon, ja tarvittaessa pidemmän vuokran kokonaisuudessaan. Sovituissakin myöhästymisissä, joissa palautus siirtyy seuraavan vuorokauden puolelle, peritään myöhästymissakko.


c. Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraajalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Vuokranantajalla on myös oikeus periä huoltotoimenpiteiden hoitamisesta aiheutuneet kilometrikorvaukset sekä työtunnit.


Asiakas on velvollinen korvaamaan asuntoautolle  tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot. Asuntoautoa ei saa vuokrata tai luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön.


Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, voi vuokranantaja perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada vuokra kokonaisuudessaan takaisin.


Maksamalla vuokran, vuokralainen hyväksyy vuokrausehdot ja -hinnat.


Yritys!


Vuokraamme mainostilaa matkailuauton perään. Näy ympäri Suomea ympäri vuoden! Toimita oma mainosteippisi ja tee sopimus kanssamme. Pyydä tarjous!


Asuntoauto
Muut tuotteet

Tuotteet palautetaan samassa kunnossa, kuin ne olivat vuokrauksen alkaessa. Niiden tulee olla puhtaita, lauta ja pesty ja kuivattu, hattarakone puhdistettu sekä asianmukaisesti pakattu ja tuotteet ehjiä. Vuokraajan tulee viipymättä ilmoittaa, mikäli tuote ei vastaa näitä kuvauksia. Vuokralainen sitoutuu vuokrauksen tehdessään korvaamaan kaikki tuotteelle vuokra-aikana aiheutuneet vahingot tai palautukseen liittyvät viivästymiset.
Sup-laudan vuokran yhteydessä vuokranottajan tulee sitoutua huomioimaan kaikki tuotteen käyttöön liittyvät lait ja säännökset sekä vakuuttaa, että tuotetta käyttävät vain uimataitoiset henkilöt. Lomakuu.com ei vastaa tuotteen käytöstä aiheutuneista vahingoista millään tavalla.


Vuokraaja vastaa tuotteesta ja siihen kuuluvista varusteista niiden täydestä arvosta, kunnes välineet on palautettu vuokranantajalle. Vuokranottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana syntyneet vauriot, kadonneet tuotteet sekä niistä syntyvät lisäkustannukset.


Vuokranantajalla on oikeus periä edellä mainittuja kuluja myös jälkikäteen, mikäli vuokrausaikana syntyneitä virheitä ei ole havaittu tai kerrottu palautushetkellä.


Vuokranantajalla on oikeus peruttaa tämä sopimus ennen vuokra-ajan alkua, jos välineet eivät ole käytettävissä ylivoimaisten esteiden, kuten luonnonvoimien, Force Majeure, syystä. Sellaisessa tapauksessa vuokranottajalla on oikeus saada rahat takaisin. Mahdolliset lisäkustannukset eivät ole vuokranantajan vastuulla.


Vuokranottajalla on oikeus peruuttaa sopimus ennen vuokra-aikaa, jos hänen on ylivoimaisten esteiden, kuten luonnonvoimien, Force Majeure, syystä mahdoton suorittaa vuokrausta. Jos kirjallinen peruutus tapahtuu vähintään 28 päivää ennen vuokra-ajan alkua, vuokranottajalla on oikeus saada rahat laskutuskulut poislaskettuna takaisin. Mahdollisia vuokranottajalle syntyneitä lisäkuluja ei korvata.